Aktuální informace

 

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2023

2. duben 2024  - standardní lhůta

2. květen 2024  - v případě elektronického podání 

Termíny pro podání přehledu OSVČ za rok 2023 (sociální a zdravotní pojštění)

2. května 2024, pokud OSVČ podává daňové přiznání v listinné podobě 

3. června 2024 pokud OSVČ podává daňové přiznání elektronicky

 

Jaké změny přinesl rok 2024 pro podnikatele a občany:

https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2023/prehledne-ktere-zmeny-prinese-rok-2024-nejen-pro-o-54178

 

Minimální a zaručená mzda od 1. 1. 2024

Dle § 111 a § 112 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Níže přehled nejnižších úrovní minimální mzdy a zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací v jednosměnném provozu s přepočtem na zkrácené úvazky u měsíčních mzdových tarifů.

 

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

Měsíční mzda

Hodinová mzda

úvazek 40 hod / týden

úvazek 35 hod / týden

úvazek 30 hod / týden

úvazek 20 hod / týden

1.

18 900

16 538

14 175

9 450

112,50

2.

19 500

17 063

14 625

9 750

116,10

3.

21 300

18 638

15 975

10 650

126,80

4.

21 800

19 075

16 350

10 900

129,80

5.

24 100

21 088

18 075

12 050

143,30

6.

26 600

23 275

19 950

13 300

158,20

7.

29 400

25 725

22 050

14 700

174,70

8.

37 800

33 075

28 350

18 900

225,00

 

 

 

Informace ke změnám zákoníku práce 2023, 2024, vč. odkazů na vzory od MPSV

změny v zákoníku práce od 1.10.2023 - oblast dohod

www.mpsv.cz/web/cz/zmeny-oblasti-dohod-ucinne-k-1.-rijnu-2023

 

podrobněji ke změnám zákoníku práce od 1.10.2023 a od 1.1.2024:

www.mpsv.cz/web/cz/novela-zakoniku-prace

 

vzor informace o obsahu pracovního poměru pro zaměstnance:

https://www.mpsv.cz/web/cz/prace-a-pravo

 

 

Seznam držitelů datových schránek

Datové schránky a elektronické přiznání za 2022 - živnostníkům zřizuje stát datovou schránku ze zákona - tím vzniká povinnost podat přiznání finančnímu úřadu elektronicky. Pokud si nejste jisti, zda máte schránku zřízenu, lze ověřit zde:

https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/search

Vyplnění přiznání přes EPO a fyzický podpis není elektronické podání. 

 

23.2.2023 záznam on-line semináře ČSSZ ke slevě na sociálním pojištění:

www.youtube.com/watch?v=yyYeybttr_E

 

 Od 1. 2. 2023 možnost 5% slevy na sociálním pojištění 

Nepřehlédněte zvýhodnění zkrácených úvazků vybraných skupin zaměstnanců:

www.cssz.cz/web/cz/slevy-na-pojistnem

Do 10. 1. 2023 je možnost přihlášení do režimu paušální daně

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/obecne-informace

Pro poplatníky přihlášené k paušálnímu režimu se pro rok 2023 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc na 6 208 Kč. Tuto platbu je nutné uhradit již v lednu 2023. Pozor, týká se pouze "prvního pásma". Tzn. platbu ověřte dle svého pásma.

 

EET definitivně zrušena od 1. 1. 2023

https://www.etrzby.cz/cs/novinky_1587

 

 

2. 12. 2022 Vyhlášen ve sbírce daňový balíček s účinností 1. 1. 2023 č. 366/2022 Sb. !!! Do 5ti dnů je možnost pro plátce zrušit si registraci k DPH viz přechodná ustanovení, tzn. nejpozději do 8. 12. 2022

bod 8.: Plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, může do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení požádat o zrušení registrace, pokud jeho obrat podle § 4a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč

 

 

STĚHOVÁNÍ KANCELÁŘE

Upozornění - v měsíci listopadu proběhlo stěhování kanceláře do nového působiště, schůzky jsou možné po předchozí dohodě od 01/2023. 

 

od 20. 8. 2022 se stravenkový paušál zvyšuje na 99,40 Kč

S účinností od 20. 8. 2022 platí nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce, který je příjmem od daně osvobozeným - 99,40 Kč.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/obecne-informace

22. 7. 2022 další milostivé léto pro exekuce

Týká se exekucí s veřejnými institucemi, např. na dluhy vůči dopravním podnikům, nemocnicím, zdravotním pojišťovnám, energetikám v rukách státu, na nezaplacené rozhlasové a TV poplatky. Dlužníci v exekuci se mohou všech dluhů zbavit, pokud během milostivého léta uhradí celou částku jistiny a paušální náhradu nákladů exekuce, tj. 1500 korun + DPH. Detaily viz odkaz.

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=214&r=2022

 

Zvýšení limitu pro povinné plátcovství DPH na 2 mil. Kč

Vláda 22. 6. 2022 schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1.000.000 Kč na 2.000.000 Kč

 

Změny v oblasti DPH/KH, které bychom určitě uvítali! Viz informace na webu MFČR:

V novele zákona o DPH dále MF navrhuje parametrické úpravy kontrolního hlášení v oblasti pokut a výzev k podání. Jedná se zejména o snížení pokut za pozdní podání, resp. nepodání kontrolního hlášení pro fyzické osoby, s.r.o. s jediným společníkem fyzickou osobou a osoby, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, a dále prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na 17 dnů od vyzvání finančního úřadu do datové schránky plátce

 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/limit-pro-registraci-k-dph-a-vyuzivani-p-47457/

 

20. 2. 2022 - poplatníci v paušálním režimu - důležité upozornění:

Setkávám se v praxi s tím, že poplatníci v paušálním režimu nevědí o povinnosti podat dodatečné přiznání na rok 2020 a dodanit své pohledávky neuhrazené k 31.12.2020, případně i zásoby atp dle §23 zákona o DzP. Týká se i sociálního pojištění. 

Také doporučuji si odkaz pročíst zejména z pohledu povinností. Není pravdou, že poplatník v paušálním režimu "nepotřebuje účetní a nepotřebuje nic evidovat" Z mého pohledu, jediné, co administrativně odpadá, je zpracování přiznání a přehledů za aktuální rok, pokud ovšem neporušíte žádnou podmínku.

Viz citace z webu finanční správy:

Jaké další povinnosti má poplatník v souvislosti s paušálním režimem?

V souvislosti s paušálním režimem plynou poplatníkovi v tomto režimu některé další povinnosti vyplývající ze zákona o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. ledna 2021, a to např.:

provést dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů úpravy rozdílu mezi příjmy a výdaji / výsledku hospodaření při přechodu ze zdaňovacího období, ve kterém daň poplatníka není rovna paušální dani, do zdaňovacího období, za které je jeho daň rovna paušální dani, a rovněž při přechodu ze zdaňovacího období, za které je daň poplatníka rovna paušální dani, do zdaňovacího období, ve kterém poplatník vede účetnictví nebo uplatňuje výdaje procentem z příjmů,

Zdroj:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/obecne-informace

 

Paušální daň v 2022

Pro poplatníky přihlášené k paušálnímu režimu se pro rok 2022 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc na 5 994 Kč. Tuto platbu je nutné uhradit již v lednu 2022.

 

Odkaz na portál pro žádosti o příspěvek na povinné testování COVID

samotesty-covid

 

Sleva na poplatníka od 2022

Od roku 2022 je roční sleva na poplatníka zvýšena na částku 30.840 Kč, měsíčně tedy 2.570 Kč, poprvé se projeví ve mzdách za leden 2022.

 

Zvýšení zvýhodnění na druhé a další dítě i pro 2021 zpětně

Od července 2021 dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě, a to ze stávajících 19 404 Kč ročně na 22 320 Kč ročně (1860 Kč měsíčně), a rovněž na třetí a každé další dítě z nynějších 24 204 Kč na 27 840 Kč (měsíčně 2320 Kč). Daňové zvýhodnění na jedno dítě se nijak nemění a zůstává na 15 204 korunách (měsíčně 1267 Kč).

Tato změna platí zpětně od začátku roku a projeví se až v ročním zúčtování zaměstnanců za rok 2021, tzn. cca v 03/2022.

 

29. 3. 2021 OSVČ mohou podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 bez sankcí v prodlouženém termínu, a to do 30.6.2021.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/osvc-mohou-podat-prehled-o-prijmech-a-vydajich-za-rok-2020-v-delsim-terminu-bez-sankci-a-to-nejpozdeji-do-30-6-2021

 

4. 3. 2021 Informace k problematice zdanění FO - kompenzační bonusy, COVID dotace, "rouškovné", ošetřovné

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/inf-zdan-nekterych-financnich-podpor-nouzovy-stav-11324

 

 

8. 1. 2021 Přiznání k dani z nemovitých věcí a dani silniční můžete bez rizika sankcí podat až do 1. dubna

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/2021/priznani-k-dnv-a-dsl-muzete-bez-rizika-sankci-podat-az-do-1-dubna-11170

 

 

EET odloženo do 1. 1. 2023

Vláda 16.10.2020 schválila odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023. Podnikatelé, kteří budou chtít své tržby elektronicky evidovat dobrovolně, tak budou moci činit i nadále.

 

16.10.2020 Krizové ošetřovné (uzavření škol)

https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

ČSSZ:

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen (pravděpodobně přelom měsíce října a listopadu). Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul.

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

 

 

Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a zaplacení daně - nově až do 18. 8. 2020.

zdroj:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-prodlouzeni-danovych-ule-38663

 

Odkaz na MPO - 2 soubory ke stažení, ve kterých jsou shrnuta opatření (v členění pro OSVČ a pro firmy)

 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/

 

 

Přehled opatření na podporu podnikatelů v souvislosti s korona virem

 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-dalsi-kroky-na-podporu-podnikatelu-a-zivnostniku--253634/

 

 

19.3.2020

Finanční správa spustila informační stránku k opatřením v souvislosti s Nouzovým stavem (COVID-19)

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav

 

16. 3. 2020

V souvislosti s koronavirem kancelář zůstává v provozu, nicméně bez možnosti osobních schůzek, vše probíhá elektronicky, kontaktovat mne můžete e-mailem a telefonicky, fyzické doklady lze zanechat v poštovní schránce - přízemí v průjezdu, schránka je označena.

Přiznání k dani z příjmů je nyní možné bez sankce podávat až do 1.7.2020, rovněž úhrada daně je až do tohoto termínu bez sance.  V případě, že budete mít zájem o zpracování, kontaktujte mne elektronicky.

 

Podrobné znění:

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

Zdroj:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek-37844

 

 

Od ledna 2020 se zvýšila minimální mzda na částku 14.600 Kč měsíčně, hodinová minimální mzda je stanovena na částku 87,30 Kč, současně dochází ke zvýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy (členění dle skupin prací).

 

Skupina

prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

rok 2020

rok 2019

Kč/měsíc

Kč/hodinu

Kč/měsíc

Kč/hodinu

1.   

14 600

87,30

13 350

79,80

2.   

16 100

96,30

14 740

88,10

3.   

17 800

106,40

16 280

97,30

4.   

19 600

117,40

17 970

107,40

5.   

21 700

129,70

19 850

118,60

6.   

24 000

143,20

21 900

130,90

7.   

26 500

158,10

24 180

144,50

8.   

29 200

174,60

26 700

159,60

 

Nové zálohy SP a ZP pro OSVČ v 2020

Zálohy SP 2020 - nová výše minimální zálohy u OSVČ u sociálního zabezpečení činí 2 544 Kč (meziroční zvýšení o 156 Kč). Poprvé bude nutno novou měsíční zálohu zaplatit až po podání přehledu.

Zálohy ZP 2020 nová výše minimální zálohy u OSVČ u zdravotního pojištění činí 2 352 Kč (meziroční zvýšení o 144 Kč). Poprvé bude nutno novou měsíční zálohu zaplatit za leden 2020, tedy do 8. února 2020.

 

 

Ve sbírce zákonů č. 256/2019 Sb. byla 9. 10. 2019 vyhlášena novela zákona o evidenci tržeb. Od 1. 5. 2020 tak bude spuštěna poslední vlna evidence tržeb.

 

Dne 1.7.2019 nabývá účinnosti zrušení 3denní karenční doby (náhrada mzdy se tedy bude vyplácet od prvního dne pracovní neschopnosti). V této souvislosti došlo i ke změně u pojistného na sociální zabezpečení (snížení odvodů zaměstnavatele na nemocenské pojištění o 0,2 % - celkový odvod za zaměstnavatele bude 24,8, místo dosavadních 25 %, odvod zaměstnance zůstává 6,5 %).

 

Z legislativy

 • Od ledna 2019 se zvyšuje minimální mzda na částku 13.350 Kč měsíčně, hodinová minimální mzda je stanovena na částku 79,80 Kč.
Tabulka nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2018 a 2019
Skupina prací Zaručená mzda za hodinu práce v roce 2018 (při úvazku na 40 hodin týdně) Zaručená mzda za hodinu práce v roce 2019 (při úvazku na 40 hodin týdně) Zaručená mzda za měsíc práce v roce 2018 Zaručená mzda za měsíc práce v roce 2019
1. 73,20 Kč 79,80 Kč 12 200 Kč 13 350 Kč
2. 80,80 Kč 88,10 Kč 13 500 Kč 14 740 Kč
3. 89,20 Kč 97,30 Kč 14 900 Kč 16 280 Kč
4. 98,50 Kč 107,40 Kč 16 400 Kč 17 970 Kč
5. 108,80 Kč 118,60 Kč 18 100 Kč 19 850 Kč
6. 120,10 Kč 130,90 Kč 20 000 Kč 21 900 Kč
7. 132,60 Kč 144,50 Kč 22 100 Kč 24 180 Kč
8. 146,40 Kč 159,60 Kč 24 400 Kč 26 700 Kč

 Zdroj: MPSV

https://www.mpsv.cz/files/clanky/34598/TZ_-_Ministryne_Malacova_prosadila_druhe_nejvetsi_nominalni_zvyseni_minimalni_mzdy_v_historii.pdf

 

Stručný a jasný GDPR manuál pro podnikatele a malé firmy

https://www.email.cz/download/k/NIp1oVRxzKT5j83WyEwWR_gd0sPSzV-ZdwB3zotJ3BpMTbLoTT5xMSIRZBsunXCnCyl8M3c/GDPR-manual_poslanec-Blaha_Final-1_revize-PV.pdf

 

Dlouhodobé ošetřovné 

Od 1. června 2018 platí nová dávka ze systému nemocenského pojištění - tzv. dlouhodobé ošetřovné podmínky viz odkaz.

https://www.mpsv.cz/cs/28608

 

"K panice ohledně GDPR"

Přístup Úřadu k pokutování

21. 6. 2018 – Přístup Úřadu pro ochranu osobních údajů bude i nadále uvážlivý s cílem zajistit především nápravu a zvyšovat povědomí o ochraně osobních údajů.
 
V souvislosti s počáteční účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a projednáváním adaptační legislativy se Úřad v nejbližší době, tj. konkrétně v období ještě před přijetím připravovaného zákona o zpracování osobních údajů, zaměří především na zvyšování povědomí správců o vhodné ochraně údajů a v rámci dozorové činnosti bude vyzývat a vést k nápravě, nikoliv tedy primárně trestat za méně závažná a nedbalostní pochybení, k nimž dochází zejména u malých správců.

K tomuto přístupu vede zásada subsidiarity trestně správní represe, která brání nadužívání správního trestání státem. Je povinností ÚOOÚ jako správního úřadu naplňovat principy dobré a efektivní veřejné správy a respektovat zásady správního trestání.

Úřad připomíná, že cílem každé veřejnoprávní kontroly, tedy i dozoru v oblasti ochrany osobních údajů, je v prvé řadě náprava protiprávního stavu a ochrana práv dotčených osob (subjektů údajů), nikoliv však nutně okamžitá represe, tedy uložení pokuty.

Úřad již v posledních dvou letech volil v téměř 500 případech takové postupy, v nichž namísto zahájení sankčního řízení (k projednání drobného, ojedinělého a méně závažného deliktu) informoval chybujícího správce a vyzval jej k okamžité nápravě vadného zpracování. Tento postup, aplikovaný zejména v případech menších správců a méně závažných pochybení, se v převážné většině případů osvědčil, neboť zajistil, že správce okamžitě změnil dosavadní postup a opravil vadný stav, tj. donutil správce vynaložit jisté úsilí k nápravě. V této v praxi hodlá ÚOOÚ pokračovat i do budoucna.

Toto vyjádření je určeno zejména správcům, jakými jsou například menší obce či drobní podnikatelé, kteří v nadcházejícím období přípravy adaptační legislativy (doprovodné k GDPR) zavádějí některý z nových nástrojů ochrany osobních údajů a uzpůsobují dosavadní zpracování.
 

Vytvořeno / změněno: 21.6.2018 / 21.6.2018

zdroj:

https://www.uoou.cz/pristup-uradu-k-nbsp-pokutovani/d-31044

 

 

19. 1. 2018

V důsledku zrušení části ustanovení § 37 zákona o evidenci tržeb (nálezem Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16) zůstávají tržby, které pocházejí z činnosti spadající do 3. či 4. fáze evidence tržeb, v režimu dočasně vyloučených tržeb. Poplatníkům, kteří takové tržby přijímají, tedy nevznikne povinnost tyto tržby evidovat v původně deklarovaných termínech, tj. od 1. března 2018 (třetí fáze) a od 1. června 2018 (čtvrtá fáze). V současné době probíhá příprava novely zákona o evidenci tržeb, v níž bude mimo jiné upravena problematika evidence tržeb pocházejících z těchto činností (včetně určení okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby).

S účinností od 1. března 2018 nemusí být na účtence uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka.

Povinnost evidovat tržby se od 1. března 2018 nebude vztahovat na platby kartou, a to jak prostřednictvím platebních terminálů, tak online platby přes internet.

Pozn.: poslední informace uvádějí, že předběžný termín EET pro 3. a 4. fázi je polovina roku 2019.

 

1. 10. 2017 Ministerstvo financí spustilo účtenkovou loterii.

https://www.uctenkovka.cz/ouctenkovce#uctenkovka

 

 • od 1. ledna 2018 se zvýší minimální měsíční mzda na 12.200 Kč a minimální hodinová mzda z 66,00 Kč na 73,20 Kč

Zaručená mzda podle skupin prací

Skupina prací Min. odměna za hodinu v roce 2017 Min. odměna za hodinu v roce 2018 Min. odměna za měsíc v roce 2017 Minimální odměna za měsíc v roce 2018
1. 66 Kč 73,20 Kč 11 000 Kč 12 200 Kč
2. 72,90 Kč 80,80 Kč 12 200 Kč 13 500 Kč
3. 80,50 Kč 89,20 Kč 13 400 Kč 14 900 Kč
4. 88,80 Kč 98,50 Kč 14 800 Kč 16 400 Kč
5. 98,10 Kč 108,80 Kč 16 400 Kč 18 100 Kč
6. 108,30 Kč 120,10 Kč 18 100 Kč 20 000 Kč
7. 119,60 Kč 132,60 Kč 19 900 Kč 22 100 Kč
8. 132 Kč 146,40 Kč 22 000 Kč 24 400 Kč

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=nv567_2006 

 rozlišení skupin prací:

http://www.mpsv.cz/files/ip/nv567_2006.pdf

 

 

29. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon 206/2017, kterým se mění zák. 435/2004 - kromě jiných změn se jedná o přivýdělky pro uchazeče evidované na úřadu práce, dosud byly v omezené míře povoleny Dohody o provedení práce. Nově to již nebude možné. Nové dohody uchazeč v evidenci již nesmí uzavřít, uzavřené dohody bude muset do 3 měsíců ukončit (nebo ukončit svou evidenci na úřadu práce).

 

Prezident podepsal 28. 4. 2017 tzv. "daňový balíček" - z hlavních změn:

- zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě již pro rok 2017

- maximální částky procentuálních výdajů daňový balíček snižuje na polovinu – úprava dosud umožňovala uplatnit výdaje ve výši 60 % příjmů z živnosti neřemeslné, maximálně však 1,2 mil. Kč; po "balíčku" bude možné uplatnit také výdaje ve výši 60 % příjmů z živnosti neřemeslné, maximálně však jen 600 tis. Kč.

OSVČ Výše uplatňovaného výdajového paušálu Nová maximální částka uplatnitelných výdajů do částky
Osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě 80 % 800 000 Kč
Ostatní živnostníci 60 % 600 000 Kč
Ostatní (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři) 40 % 400 000 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu, vč. § 7 odst. 7 písm. c) 30 % 300 000 Kč

 

- naopak zavedena možnost uplatnit výdaje procentem z příjmů a současně uplatnit slevu na manžela/manželku či daňové zvýhodnění na dítě

OSVČ se budou moct rozhodnout, zda pro letošní (2017) zdaňovací období využijí tuto novou zákonnou úpravu - jde o kombinaci slevy a zvýhodnění a nových maximálních částek - pro každou osobu tak optimální zdanění znamená individuální výpočet a zvolení toho nejvhodnějšího způsobu uplatnění.

 

 

 • 13. ledna 2017 poslanecká směnovna schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní sněmovní tisk 873 

Mezi hlavní změny v oblasti daní z příjmů patří

zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč měsíčně (tj. o 2 400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3 600 Kč ročně), a to již pro rok 2017,

rozšíření institutu daně stanovené paušální částkou,

navrácení daňového zvýhodnění a slevy na manžela osobám uplatňujícím paušální výdaje (v této souvislosti klesá limit pro jejich uplatňování na 1 mil. Kč příjmů),

zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2500 Kč) srážkovou daní

 • od 1. ledna 2017 se zvýšila minimální měsíční mzda na 11.000 Kč a minimální hodinová mzda z 58,70 Kč na 66 Kč. V návaznosti na to se zvýšily i sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy. Současně se ruší zvláštní sazba minimální mzdy i zvláštní sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem. Bude tak platit jedna sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance.
 • Pozor na čísla účtů zdravotních pojišťoven - zkontrolujte, že máte správné číslo účtu. Na základě změny zákona č. 218/2000 Sb. pojišťovny musí mít povinně od února příštího roku účet u České národní banky. Tedy tato informace platí pro OSVČ i zaměstavatele.

K EET

1. fáze (od 1. prosince 2016) - stravovací a ubytovací služby

 • NACE 55 - Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny…)
 • NACE 56 - Stravování a pohostinství, jde-li o stravovací služby - (podnikatelé, kteří nabízejí jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, tj. restaurace, hospody, kavárny, kantýny…) Nesplní-li činnosti zařazené v kategorii NACE 56 podmínku stravovacích služeb, podléhají tyto činnosti evidenci až od 1. 3. 2018, tj. od 3. fáze.

 

 • 5. 9. 2016 Finanční správa upozorňuje podnikatele a jejich zástupce, že žádost o autentizační údaje k evidenci tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu. 
 • 5. 8. 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je vždy nabyvatel.
 • 29. 7. 2016 v souvislostí s novelizací DPH byl také vydán nový vzor přiznání - č. 20
 • 25. 4. 2016 vyšla ve sbírce novela - č. 125/2016 zákona o daních z příjmů - očekávané navýšení daňového zvýhodnění na děti, resp. na druhé dítě 1.417 Kč tj. navýšení o 100Kč měsíčně a na třetí a další dítě 1.717 Kč tj. navýšení o 300 Kč měsíčně.
 • 4. 4. 2016 Finanční správa spustila speciální webové stránky k elektronické evidenci tržeb www.e-trzby.cz - informace o nově zaváděném systému.

  Podnikatelé se budou zapojovat postupně takto:

  • v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
  • ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
  • ve 3. fázi - od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
  • ve 4. fázi - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.
 • OSVČ Minimální záloha sociální pojištění 2016 (hlavní činnost) 1972 Kč Minimální záloha (vedlejší činnost) 789 Kč.
 • OSVČ Minimální záloha zdravotní pojištění 2016 1823 Kč
 •  od 1. ledna 2016 se zvýšila minimální měsíční mzda o 700 korun na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda z 55 Kč na 58,70 Kč. Minimální mzda pro zdravotně postižené se navýší o 1300 korun na 9300 Kč. 
 • 7. 12. 2015 odkaz na záznam z tiskové konference finanční správy ke kontrolnímu hlášení - nová povinnost pro plátce DPH od 1. 1. 2016, (odkaz nutno zkopírovat).

https://www.youtube.com/watch?v=BsiB5zy8sls

 • 12.11.2015 Finanční správa zavádí pro poplatníky novou možnost jak zaplatit daň z nemovitých věcí, a to prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Zájemce o tento způsob placení odevzdá nejpozději do 31. ledna 2016 svému správci daně Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO spolu se spojovacím číslem SIPO. V roce 2016 a dál už poplatníkova daňová povinnost i při změně výše daně bude hrazena zcela automaticky prostřednictvím SIPO.
 • 27.8.2015 Evidence tržeb bude později - koaliční rada schválila návrh ministerstva financí, aby se prodloužila doba mezi okamžikem platnosti a účinností zákona ze tří měsíců na sedm. Více informací: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/evidence-trzeb-bude-pozdeji-vlada-ji-odlozila-o-pul-roku/r~d96e4ebe4cc711e5a896002590604f2e/
 • S účinností od 1. dubna 2015 došlo k rozšíření uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (přenesení povinnosti přiznat a zaplatit DPH z dodavatele na odběratele tzv. reverse charge) na další druhy zboží. Jde o vybrané obiloviny a technické plodiny, některé kovy (včetně drahých kovů), mobilní telefony, integrované obvody, přenosová zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety apod.) a videoherní konzole. U cukrové řepy je účinnost posunuta až od 1. září 2015. Reverse charge se uplatní, jen když celková částka základu daně dodávaného zboží překročí částku 100 000 Kč.
 • Od 1.1.2015 rozšíření povinnosti elektronického podání na finanční úřad - má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku (nejen ze zákona, ale i dobrovolně) nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky - datovou zprávou. 
 • Zrušení povinné e-komunikace s ČSSZ - novelou   zákona   o   daních   z příjmů   se   elektronická   komunikace   mezi   úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od  1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy. Smyslem elektronické komunikace  s úřadem na bázi dobrovolnosti je reagovat na zjištěné potřeby některých zaměstnavatelů, živnostníků i lékařů, kterým by mohlo zavedení její povinnosti způsobovat nepřekonatelné překážky. ČSSZ nadále preferuje elektronické zasílání tiskopisů a jejím cílem je podporovat elektronizaci u těch klientů, kteří ji zatím nevyužívají. Počet osob komunikujfdch s ČSSZ pouze elektronicky neustále stoupá
 • Minimální měsíční záloha ZP pro OSVČ se od 1.1.2015 zvýšila na 1.797 Kč
 • Obrat pro povinné plátcovství je zachován ve výši 1 mil Kč (schváleno 22.12.2014).
 • Od 2015 v dani z příjmů vyšší daňová sleva na děti, omezení výdajových paušálů u OSVČ, návrat daňové slevy pro pracující důchodce.
 • Od 1.1.2015 zavedení druhé snížené 10% sazby DPH (nezbytně nutná dětská výživa, léky, knihy).
 • Od 1.12.2014 je snížen denní limit pro platby v hotovosti z 350 tis na 270 tis.
 • Do 30.6.2014 je potřeba schválit hospodářský výsledek roku 2013 a rozhodnout o jeho rozdělení - pozor, přestože povinnost tvorby zákonného rezervního fondu již zákon o obchodních korporacích neukládá, pokud má společnost tuto povinnost zakotvenu v platné společenské smlouvě nebo ve stanovách, tvoří zákonný rezervní fond i nadále - dle podmínek v těchto dokumentech.
 • Od 1. 1. 2014 je povinnost plátců DPH podávat daňové přiznání a související dokumenty elektronicky (výjimku mají pouze fyzické osoby, jejichž obrat za 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců nepřesáhne 6 milionů Kč).

 

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.